Nå tar vi reisingen til et helt nytt nivå

Fremtidens togreise tar deg fra Oslo til Göteborg på bare en time.

Tenk deg å suse av gårde i 400 kilometer i timen på 7–20 meters høyde. Skagerrakbanan kan bli virkelighet allerede i 2030. Som del av EUs viktigste transportnettverk kommer høyhastighetsbanen til å kunne tilby direktereiser mellom Göteborg og Oslo på bare en time, men også reiser med stopp mellom de to byene. Nærmere bestemt i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad, Halden, Fredrikstad/Sarpsborg/Rakkestad, Askim og Ski. Det baner veier for så vel næringsliv som besøksnæring og gir deg fleksibilitet til å kunne bo på ett sted og jobbe på et annet. Høyhastighetsbanen, som vil kunne forflytte cirka 4,9 millioner reisende hvert år om tjue år, lanseres av kommunene i Bohuslän, Sverige. I dag deltar også Østfolds kommuner i utviklingsarbeidet.

Nå tar vi reisingen til et helt nytt nivå

Kort om Skagerrakbanan

Les om fremtidens togreise og oppdag fordelene ved å bygge jernbane på bro.

Nå tar vi reisingen til et helt nytt nivå

Tidsplan

Reisen mot fremtidens raske og bærekraftige fremkomstalternativ har bare så vidt begynt. Her kan du følge prosessen trinn for trinn.

Satelitbild över Sverige, Norge, Finland (Norden)

Kart

Følg Skagerrakbanans planlagte strekning gjennom en av EUs viktigste transportkorridorer.

Nå tar vi reisingen til et helt nytt nivå

Toppfart:
400 km/t

Nå tar vi reisingen til et helt nytt nivå

256 km jernbane,
7–20 m over bakken

Nå tar vi reisingen til et helt nytt nivå

Klimanøytral
innen 5 år

Nå tar vi reisingen til et helt nytt nivå

Det forventes at Skagerrakbanan vil skape 35 000 nye arbeidsplasser

Bygge Skagerrakbanan

Teknologien er på plass og finansieringen et godt stykke på vei. Nå gjenstår den viktigste delen – realiseringen. Med de rette forutsetningene kan den 256 kilometer lange jernbanen bli virkelighet innen seks år.
Ambisjonen er at vi allerede i 2030 skal kunne ferdes mellom Göteborg og Oslo på bare en time.

Reise med Skagerrakbanan

Fremtidens klimanøytrale togreise tar deg bekvemt fra Oslo til Göteborg på bare en time med direktetog – cirka en time og førti minutter med toget som stanser ved alle stasjonene mellom de to byene. Høyhastighetsbanen kommer dessuten til å bidra til en mer effektiv transport av gods og på den måten spare tid og penger for både bedrifter og deres kunder.

Effekter av Skagerrakbanan

Høyhastighetsbanen mellom Oslo og Göteborg kommer til å øke velferden, tilgjengeligheten og fleksibiliteten for cirka 3,6 millioner innbyggere innen 2040. Dessuten er høyhastighetsbanen en langsiktig bærekraftig investering som skaper klimanytte på flere måter.

Gods på Skagerrakbanan

Hurtiggods med høyhastighetstog kan konkurrere prismessig med fly, lastebil og båt og dermed bidra til store nye markedsområder for tidskritiske varer. Det kan være netthandelsgods, post og ferskvarer som laks.

Høyhastighetsbaner som bygges på landbroer 7–20 meter over bakken, forkorter byggetiden betydelig sammenlignet med markbaner. Brobanen splitter ikke opp landskapet på den måten som en markbane gjør. Det blir i stedet fri passasje under brobanen og arealene kan i stor grad benyttes til landbruk eller annet verdifullt.

Nå tar vi reisingen til et helt nytt nivå

Skagerrakbanan er tenkt bygd som brulinje

En av fordelene med å bygge høyhastighetsbanen opphøyd som brolinje er at påvirkningen på landbruk, dyr og natur blir mindre. Jorda kan drives oppdrett og både ville dyr og husdyr kan fortsette å streife, leve og beite som før rundt og under togsporet.

Sammen utvikler vi regionens næringsliv og økonomiske vekst

De svenske kommunene som er med i konsortiet Transportkorridor Skagerrak er: Kungälv kommune, Stenungsund kommune, Uddevalla kommune, Munkedal kommune, Lysekil kommune og Strömstad kommune. På norsk side er prosjektet støttet av Halden kommune, Sarpsborg kommune, Indre Østfold kommune og Nordre Follo kommune.

Nå tar vi reisingen til et helt nytt nivå

Aktuelt og på gang

Her vil du kunne følge hele prosessen og lese om de seneste hendelsene.

Informasjonsmøte om Skagerrakbanan i Norge

Torsdag 30. juni 2022 arrangerer «Næringskomiteen for Skagerrakbanen i Norge», i samarbeid med Grensekomiteen Värmland-Østfold et informasjonsmøte om Skagerrakbanan i Norge. Målsettingen med møtet er å gi informasjon om forslaget, som den norske Næringskomiteen har fått utarbeidet. En moderne jernbane skal gi økte muligheter for reisende, næringsliv og kommuner i

Kunälvs kommun, logotyp
Stenungsunds kommun, logotyp
Uddevalla kommun, logotyp
Munkedals kommun, logotyp
Lysekils kommun, logotyp
Strömstads kommun, logotyp

Kommunene Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil og Strömstad (alle i Bohuslän) har gått sammen i et konsortium for sammen å finne beste felles utvikling for arbeidsmarkedsregionen og skape forutsetninger for regionutvidelse mot Østfold og Oslo. Konsortiets navn er Transportkorridor Skagerrak.

Halden kommune, logotyp
Sarpsborg kommune, logotyp
Indre Östfold kommune, logotyp
Nordre Follo kommune, logotyp
rakkestad-kommune

Fem kommuner i Norge har formelt besvart en invitasjon om å arbeide for utvikling av Skagerrakbanan gjennom Østfold til Oslo. Disse er Halden, Sarpsborg, Indre Østfold, Nordre Follo og Rakkestad.