Bygge Skagerrakbanan

Teknologien er på plass og finansieringen et godt stykke på vei. Nå gjenstår den viktigste delen – realiseringen. Med de rette forutsetningene kan den 256 kilometer lange jernbanen bli virkelighet innen seks år.
Ambisjonen er at vi allerede i 2030 skal kunne ferdes mellom Göteborg og Oslo på bare en time.