Aktører

For å bygge Skagerrakbanan kreves det at mange ulike aktører involveres i både Sverige og Norge. Aktørene finnes blant annet i politikken, nasjonalt, regionalt og lokalt. Det er også myndigheter som gir tillatelser, f.eks. Länsstyrelsen, Trafikverket og Naturvårdsverket. 

Andre aktører er byggeselskaper, finansiører, investorer, EU, næringslivet, innbyggere, togoperatører, SJ, BaneNor med flere. Sist, men ikke minst arbeider ti kommuner sammen med ett felles mål – Skagerrakbanan – som gir alle bedre forutsetninger for arbeid, fritid, innovasjon og utdanning.

Aktører
Aktører

Det kreves et omfattende samspill og samarbeid mellom ulike aktører før man kan komme i gang med selve byggingen av Skagerrakbanan. Under planleggingen har Konsortiet Transportkorridor Skagerrakbanan holdt i trådene. De deltakende kommunenes rolle har blant annet vært å arbeide med prosjektorganisasjon, miljøkonsekvensbeskrivelse, oversiktsplan, korridorplan, sporprosjektering og grunnerverv. Som støtte for detaljplanlegging og teknisk detailed design er det blitt brukt eksperter.

Når alle tillatelser og finansieringsopplegg er klare, kommer andre aktører til å stå for byggingen og implementeringen. Det gjelder f.eks. de byggeselskapene som har ansvar for byggingen, sertifiseringsselskaper som står for test og validering samt togoperatører som skal ha ansvaret for trafikkering av Skagerrakbanan. Planleggingen for å inngå avtaler med entreprenørselskaper pågår, se Tidsplan.

Aktører