Arbeidsmuligheter

Skagerrakbanan bidrar til mange nye arbeidsmuligheter. Det gjelder for alle de tre delene: å bygge banen, å reise med den og effektene av den. I byggetiden gir midlertidige betongfabrikker nye jobber i både Sverige og Norge. Når Skagerrakbanan er ferdig og vi kan begynne å reise med den, skapes det langsiktige arbeidsmuligheter for drift av banen. At Skagerrakbanan finnes, får langsiktige effekter på arbeidsmarkedet som innebærer flere jobber på mange ulike områder. Det forventes at innen 2040 vil Skagerrakbanan har skapt 35 000 nye arbeidsplasser.

Arbeidsmuligheter
Arbeidsmuligheter
Eksempelbilde fra Skanskas rapport Nya Stambanor

Skagerrakbanan kommer trolig til å innebære midlertidige betongfabrikker på 4–6 steder i byggetiden med nytt personale. Det beregnes at dette vil generere 5 700 jobber totalt. I Bohuslän genereres det 1 700 jobber totalt i byggetiden til en lønnskostnad på 7 milliarder. I Norge genereres det 2 000 jobber. Arbeidet med tunneler genererer ytterligere 2 000 jobber. De midlertidige betongfabrikkene kan bli lagt til Stenungsund, Ljungskile, Dingle og Överby i Sverige samt til Sarpsborg og Askim i Norge.

Skagerrakbanan kommer til å gi nye arbeidsplasser og langsiktige arbeidsmuligheter for drift av banen. Beregningene viser 3 milliarder i omsetning og 687 nye jobber:

  • Vedlikeholdsdepot Norge: 33 personer
  • Trafikkledelse: 41 personer
  • Kjøretøydepot: 267 personer
  • Vedlikeholdsdepot Sverige: 98 personer
  • Togpersonale: 216 personer
  • Markedsføring: 4 personer
  • Rullende motorvei: 20 personer
  • Stasjonsverter: 8 personer