Byggeprosess

Konsortiet Transportkorridor Skagerrak i Bohuslän arbeider for at Skagerrakbanan skal bli virkelighet i 2030. Er det mulig? Ja, for et 30-talls globale byggeselskaper som deltok på et informasjonmøter i juli 2021 i Uddevalla, er det fullt realistisk, byggeteknisk sett. Flere store globale byggeselskaper diskuterer nå hvordan de kan støtte dette gjennom fordypende samtaler med konsortiet. Planleggingen for å inngå avtaler med entreprenørselskaper pågår, se Tidsplan. For å bygge en høyhastighetsjernbane raskt og effektivt kreves det en tilpasset organisering som bygger på samarbeid og moderne teknologi. Tradisjonelle jernbaneprosjekter går tregere og forsinkes av byråkrati og særskilte regelverk som kompliserer og vanskeliggjør jernbaneutbygginger. Regelverket er ikke tilpasset for store prosjekter, og det innebærer at planleggingsfasene ofte overskrider 15 år uten at noen bygging har startet.

Byggeprosess
Byggeprosess

Takket være den innovative byggeteknikken med landbroer kan Skagerrakbanan bygges mye billigere og raskere enn et tradisjonelt ballastspor på marken. For å få så kort byggetid som mulig kreves det 40 meter lange prefabrikkerte broelementer med en vekt på 23 tonn per meter. En banevoll på mark har til sammenligning en vekt på 140 tonn per meter. Den er 6 ganger tyngre per meter og krever 6 ganger mer materiale enn en brobane.

De lengre tunnelene bygges med tunnelboremaskiner som klarer 10 meter per døgn. Én fordel er at materialet som er boret ut av fjellet, siden brukes til å produsere betong til broelementene.