Finansiering

Skagerrakbanan er et verdiskapende og forretningsmessig lønnsomt prosjekt som finansieres gjennom billettinntektene. Kostnad for ferdig bane i 2030 er beregnet til 100 milliarder kroner. Takket være den innovative byggeteknikken med landbroer kan Skagerrakbanan bygges mye billigere og raskere enn et tradisjonelt ballastspor på marken. Med den valgte teknikken blir også vedlikeholdkostnadene betydelig lavere. Sammen med reiseprognosen blir den totale prosjektøkonomien derfor mye bedre enn for andre jernbaneprosjekter, og det åpner opp for alternative muligheter til finansiering av Skagerrakbanan.

Finansiering
Finansiering

Det finnes tre ulike leveransemodeller for Skagerrakbanan:

  1. Statlig regi gjennom den svenske nasjonale transportplanen (NTP) og Trafikverket.
  2. Offentlig regi (statlig, regional, kommunal) med alternativ finansiering.
  3. Privatfinansiert.

Konsortiet arbeider akkurat nå med alternativ 2 og 3. De har etablert kontakter med Den europeiske investeringsbanken, Den nordiske investeringsbanken og de kommersielle bankene. De er alle potensielle långivere til prosjektet – uansett hvilken leveransemodell som til slutt velges. Prosjektets betydning for utviklingen av de europeiske transportkorridorene muliggjør også bidragsfinansiering fra EUs Connecting Europe Fund (CEF) og prosjektets grønne profil muliggjør bidragsfinansiering fra miljøfond i blant annet Norge og Sverige.

Prosjektet eies i dag av kommunene langs strekningen, men planen er å utvide eierskapet til offentlige og private aktører innen industri, infrastrukturfond, og pensjonsfond. Skagerrakbanan arbeider med et investeringsprospekt for å tiltrekke privat kapital. Byggeselskaper, jernbaneselskaper, togoperatører eller andre infrastrukturselskaper (f.eks. innen veier, havner, energi, eiendommer) er potensielle investorer. Prosjektet er også egnet for investeringer av statlige investeringsfond, infrastrukturfond og pensjonsfond som søker langsiktig stabil avkastning fra investeringer i strategiske aktiva.

Investeringsprospektet kommer til å bli tilbudt til potensielle investorer i løpet av 2022.

Finansiering