Strekning

Høyhastighetstogene kan kjøre i 400 km/t på Skagerrakbanan, noe som muliggjør en reisetid på 1 time direkte Oslo–Göteborg. I et kombinert trafikkopplegg med direktetog og regionaltog varierer reisetiden med ulike stasjonsstopp. Reisetiden blir maks 1 time og 40 minutter Oslo–Göteborg for tog som stanser ved stasjoner i Bohuslän og Østfold. Du kan selvfølgelig reise kortere strekninger mellom de stasjonene du ønsker.

Strekning
Strekning

Nøyaktig hvordan høyhastighetsbanens plassering og strekning blir mellom stasjonsbyene, vil bli presisert ut fra kravene i Miljöbalken (svensk miljølov), Länsstyrelsens synspunkter samt de berørte kommunenes oversiktsplanlegging.
Toget stanser minst en til to ganger i timen ved de planlagte stasjonene Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad-Skee, Halden, Sarpsborg, Rakkestad, Askim og Ski. Ved disse stasjonene knytter man seg til det eksisterende trafikknettet med buss og regionale tog.

Planen er at Skagerrakbanan skal inngå i et trafikkeringssystem i området som består av Skagerrakbanan, Bohusbanan, Dalslandsbanan og Østfoldbanen. Det innebærer at togene i trafikkeringssystemet er både regionaltog, godstog og høyhastighetstog. Det krever i sin tur ulike typer stasjoner. Moderne høyhastighetsstasjoner bygges i dag på lignende måte som flyplasser fordi reisestrømmene fort blir veldig store. Det betyr også at det finnes et betydelig markedsgrunnlag for service til de reisende.

Strekning
Med forbehold om eventuelle endringer
Strekning
Systembildet viser hvordan tidstabellen og turtettheten kan se ut for ulike stasjoner langs Skagerrakbanan, og hvordan høyhastighetsnettet kobles sammen med de regionale togenes tilknytningsmuligheter.