Effekter av Skagerrakbanan

Høyhastighetsbanen mellom Oslo og Göteborg kommer til å øke velferden, tilgjengeligheten og fleksibiliteten for cirka 3,6 millioner innbyggere innen 2040. Dessuten er høyhastighetsbanen en langsiktig bærekraftig investering som skaper klimanytte på flere måter.