Arbeidsmarkedet

Skagerrakbanan kommer til å forbedre arbeidsmarkedet over landegrensene og gi økt tilgang til arbeid. Man pleier å si at størrelsen på en arbeidsmarkedsregion avgjøres av hvor langt man kommer i løpet av en pendletid på opptil en time. Med en ny høyhastighetsbane Oslo–Göteborg kommer det til å bli dannet flere nye arbeidsmarkedsregioner, f.eks. Oslo–Sarpsborg/Halden, Oslo–Uddevalla/Trollhättan/Vänersborg, Oslo–Göteborg. Dessuten vil den forbedre arbeidsmarkedsregionen Uddevalla/Trollhättan–Göteborg. Alle disse vil kunne nås i løpet av en time. Det innebærer at byggingen av Skagerrakbanan vil bety at f.eks. hele Bohuslän og Østfold kan inngå i både Göteborgs og Oslos arbeidsmarkedsregioner.

Arbeidsmarkedet
Arbeidsmarkedet

Den nye høyhastighetsbanen gir, med Sverigeförhandlingens beregningsmodell for infrastruktur, svært stor arbeidsmarkedsnytte og økonomisk vekst i hele området mellom Oslo og Göteborg. Grenseregionen Østfold og Bohuslän blir en ekspansiv vekstregion med intensiv arbeidspendling og kulturutveksling mellom landene. Den korte pendletiden mellom de to storbyene Göteborg og Oslo gjør at de akkurat som Malmö og København kan bli en felles arbeidsmarkedsregion. I arbeidsmarkedsregionen Malmö–København arbeider det i dag 35 000 svensker og 14 000 dansker.

Å tilhøre en av Europas best betalte arbeidsmarkedsregioner innebærer bedre lønn, særlig for ungdom og kvinner som får et mer tilgjengelig arbeidsmarked. Næringslivet får lettere tilgang til kvalifisert arbeidskraft og kan vokse videre. Mange kan få et økonomisk løft.
Arbeidsmarkedet
Arbeidsmarkedet
Med en høyhastighetsbane Oslo–Göteborg blir arbeidsmarkedet større og tilgangen til arbeid over landegrensene øker. Det kan komme til å bli dannet flere nye arbeidsmarkedsregioner takket være Skagerrakbanan. Valgmulighetene er uendelige.