Mennesket

Skagerrakbanan kommer til å øke mobiliteten og mulighetene til å studere og forske over landegrensene. Det blir også enklere å ta seg hit for deg som velger å besøke oss. Kortere reisetid og bedre forutsetninger for pendling gjør det lettere å møtes.

Mennesket
Mennesket

I dag bor det cirka 1,8 millioner mennesker i området Oslo–Göteborg. Med en befolkningsøkning på 20 % innebærer det at det kommer til å bo minst 2,2 millioner innbyggere i området i 2040. Omtrent 400 000 flere personer behøver miljøvennlig transport Oslo–Göteborg i fremtiden.

Støy påvirker søvnen og forårsaker hjerte- og karsykdommer. Høyeste støynivå angis til 75 dB for veitrafikk til tross for at støynivået med lastebiler på motorvei ligger rundt 90 dB. Altså betydelig høyere støy. En motorvei støyer døgnet rundt, mens en høyhastighetsjernbane har et støynivå på maks. 70 dB og totalt bare 13 min/døgn. Moderne høyhastighetstog kjører betydelig fortere, men støyer mindre enn konvensjonelle tog som har et nivå på over 85 dB. Dessuten kjøres det ingen trafikk på Skagerrakbanan om natten mellom klokken 00 og 05. Da er banen helt stille.

I områder der jernbanen kommer nær bebyggelse brukes det ofte støybarrierer for å minimere lydnivået. Den nøyaktige plasseringen av støybarrierer bestemmes ut fra resultatene av støymodellering som identifiserer områder der støygrensene overskrides og hvor det kreves særskilt vern.

Mennesket
Kilde: Rail Baltica