Næringslivet

Raske forbindelser mellom Sverige og Norge skaper forutsetninger for økonomisk vekst som følge av bedre tilgjengelighet. Det i sin tur leder til nye økonomiske strømmer for næringslivet. Med gode kommunikasjonstilbud kan mindre steder bli en del av denne ekspansjonen og tilby utmerkede boligområder og grunn for nye bedriftsetableringer. Når man kan nå markedet raskt, øker lønnsomheten for både norske og svenske bedrifter. Det øker også deres tilgang til arbeidskraft og spesialistkompetanse.

Næringslivet
Næringslivet

Skagerrakbanan kommer til å:

  • forbedre forretningsutvikling og gjøre det enklere å etablere forretningsrelasjoner,
  • gjøre det enklere ved eksport/import av varer og tjenester,
  • øke tilgang til kompetanse gjennom forbedrede pendlemuligheter,
  • øke turismen og forbedre tilgjengeligheten for både turisme og besøksnæring langs Skagerrakbanan.

Det er ikke bare mennesker som kan forflytte seg raskt. Med Skagerrakbanan blir det også mulig å kjøre hurtiggodstog Oslo–Göteborg på 2 timer. Transporttidene blir kortere og lastebiltrafikken kan reduseres på E6 med hurtiggods på jernbane.

Næringslivet