Godsrapport Skagerrakbanan

Projektet för att bygga Skagerrakbanan, en ny planerad snabbtågsförbindelse mellan Oslo–Göteborg, inleddes år 2020. Höghastighetsbanan är tänkt att bli ett 256 kilometer långt dubbelspår med en planerad byggtid på fem år och med målbilden 2030.

Detta PM har tagits fram av Tüv Süd på uppdrag av det kommundrivna konsortiet Transportkorridor Skagerrak efter önskemål från näringslivet i Østfold Norge om att Skagerrakbanan även ska kunna transportera snabbgods såsom färsk lax, dagligvaror, högvärdigt gods och post. Tyngdpunkten ligger på att beskriva förutsättningarna för snabbgods på Skagerrakbanan Oslo–Göteborg och vidare till Hamburg med möjlighet att ta godset vidare med höghastighetståg till Asien.

Elementor #5808