Gods på Skagerrakbanan

Hurtiggods med høyhastighetstog kan konkurrere prismessig med fly, lastebil og båt og dermed bidra til store nye markedsområder for tidskritiske varer. Det kan være netthandelsgods, post og ferskvarer som laks.