Containere

Containervogner veier 20,5 tonn og brukes ofte på jernbanen i hastigheter på opptil 120 km/t. Containere er konstruerte for å løftes og forflyttes mellom ulike transporttyper og har derfor en høyeste vekt på 32 tonn. Aksellasten fordelt på 4 aksler blir 13,1 tonn eller metervekten 2,8 tonn/stvm (største tillatte vekt per meter). Med en togvekt på 2 000 tonn er det mulig å transportere 38 containere, noe som gir en toglengde på 730 meter. Nye containervogner kan kjøre i opptil 160 km/t, men i løpet av kort tid kommer vognene til å kunne kjøre i 200 km/t.

Containere​
Bilde: TX Logistik
Containere​
Standardmål for container ifølge ISO.

Hvis containere lastes på et høyhastighetstog, blir hastigheten den samme som for persontogene, det vil si 400 km/t og i dag kjører man operativt 350 km/t med gods i høyhastighetstog. Prøvedrift med containere på åpne vogner forekommer i 200 km/t, og det blir den hastigheten togene får kjøre med på Skagerrakbanan. Grunnen til at det er mulig, er at gjennomsnittshastigheten for tog med opphold på mellomstasjonene er 180 km/t. Dette matcher containervognenes hastighet uten å skape kapasitetsproblemer.

TSD Infrastruktur har definert tillatte lastprofiler for jernbanekjøretøy som kjører på jernbanen. Den største lastprofilen er den svenske lastprofilen C 1 800 mm fra spormidten og de europeiske lastprofilene GA, GB og GC 1 645 mm fra spormidten som vist på figuren nedenfor. I figuren ser man at en container får plass i lastprofilen som brukes på jernbanen og at det er plass til å plassere den på en flakvogn. 

Høyhastighetstogenes vognprofil skal få plass innenfor jernbanens lastprofil som er 1 645 mm fra spormidten for GA-, GB- og GC-profilen, noe som gir en tverrprofil på 3 290 mm. I Sverige er lastprofil A og B bredere med 1 700 mm, som gir tverrprofilen 3 400 mm, og flere stambaner har en enda større lastprofil C med 1 800 mm som gir tverrprofilen 3 600 mm. Lastprofil C finnes mellom Surte–Göteborg–Malmö.

Containere​
TSD infrastruktur, krav lastprofiler med container.