Hurtiggods HSRF

HSRF står altså for High-Speed Rail Freight og innebærer høyhastighetstog for hurtiggods. Det er et ønske fra næringslivet i Østfold Norge at Skagerrakbanan skal kunne transportere hurtiggods som fersk laks, dagligvarer, høyverdig gods og post mellom Oslo–Göteborg og videre til Hamburg med mulighet til å ta godset videre med høyhastighetstog til Asia.

Hurtiggods HSRF​
Bilde: CRRC
Hurtiggods HSRF​
Bilde: CRRC

Det fungerer utmerket å kjøre hurtiggods med høyhastighetstog på Skagerrakbanan med de tekniske kravene som TSD Infrastruktur stiller til høyhastighetstog.

Den internasjonale lavverdige godstrafikken på jernbanen Oslo–Göteborg påvirkes ikke av Skagerrakbanan, som bare kommer til å håndtere hurtiggods og ferskvarer til Danmark og Tyskland.

Det fungerer også utmerket å kjøre vanlige standardcontainere med spesialvogner for HSRF.

Kravene ifølge direktiv EU/1299/2014 er en maksimal lengde på 400 meter med største aksellast 17 tonn og maksimal togvekt 1 000 tonn, og hastigheten skal være minst 250 km/t.

Hurtiggods med høyhastighetstog kan konkurrere prismessig med fly, lastebil og båt og dermed bidra til store nye markedsområder for tidskritiske varer. Det kan være netthandelsgods, post og ferskvarer som laks.

Ferskvaretransport fra Norge med laks kan nå et betydelig større marked i Europa innen 10 timer med HSRF-gods, og det er viktig for ferskvarer. HSRF-togene kjører på både Skagerrakbanan og det konvensjonelle jernbanenettet i Sverige, Danmark og Tyskland. Norske beregninger viser at i 2013 ble det eksportert 244 000 tonn sjømat og at dette kommer til å øke seks ganger til 1 464 000 tonn i 2050, noe som tilsvarer 492 millioner måltider.