Integritetspolicy

Behandling av personopplysninger på skagerrakbanan.com

Skagerrakbanan.com verner om din personlige integritet. Her forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger samt beskriver dine rettigheter i forhold til oss og hvordan du kan gjøre dine rettigheter gjeldende. Du kan alltid kontakte oss ved spørsmål om beskyttelse av integritet og data eller vår behandling av dine personopplysninger ved å sende en-postmelding til info@skagerrakbanan.com.

Personopplysninger brukes for å kunne gi deg service på beste måte på hjemmesiden skagerrakbanan.com og i Skagerrakbanans sosiale medier, samt for å kunne kommunisere med deg og informere om Skagerrakbanan. Personopplysninger kan brukes til markedsføringsrelaterte formål, blant annet for å tilpasse vår kommunikasjon med deg.

Skagerrakbanan.com kommer bare til å beholde personopplysninger dersom det finnes et formål med å lagre informasjonen, og dine personopplysninger er bare tilgjengelige for personer som trenger dem for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

De personopplysningene vi behandler om deg, kan komme til å bli delt med tredjeparter ved at vi ikke selv eier våre sosiale mediekanaler eller de serverne som brukes. Du samtykker til behandling av de opplysningene du selv oppgir når du bruker våre kanaler, eller når vi har fått dine opplysninger gjennom samtykke direkte fra deg. Med behandling menes alt som skagerrakbanan.com gjør med dine personopplysninger. For eksempel når vi samler inn, sorterer eller bearbeider personopplysninger.

Vi følger gjeldende integritetslovgivning ved all behandling av personopplysninger. Du har når som helst rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandling. Hvis du gjør det, tar vi bort våre publiserte opplysninger om deg. Ellers blir de liggende i kommunikasjonskanalen til de slettes.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til din person. Det kan være navn eller personnummer, men også opplysninger som f.eks. e-postadresse eller telefonnummer. Bilder, film og lydopptak er også en form for personopplysninger, hvis du tydelig kan skilles ut på bildene, filmen eller i lydopptaket.

På skagerrakbanan.com benytter vi oss av cookies (informasjonskapsler) for å finne ut hvordan besøkende interagerer med innholdet på hjemmesiden. Visse cookies brukes for ytelse og funksjonalitet, mens andre brukes til statistikk og tredjepartstjenester. Ved å klikke på ’’Tillåt alla” (tillat alle) i dialogboksen som kommer opp når du besøker oss, godkjenner du bruken av alle cookies. Du kan også velge å tilpasse innstillingene for cookies.

Hvordan samler vi inn personopplysninger om deg?

Dine personopplysninger kan f.eks. registreres når du sender e-post, stiller et spørsmål eller skriver noe i sosiale medier. Pass på at du ikke sender sensitiv informasjon, f.eks. personnummer eller konfidensiell informasjon, til oss via e-post og sosiale medier fordi dette ikke er en sikker måte å overføre informasjon på.

Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Skagerrakbanan.com etterstreber alltid å behandle dine personopplysninger innen EU/EØS (Den europeiske union / Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet). Opplysningene kan imidlertid i visse situasjoner bli overført til, og behandles i, land utenfor EU/EØS fordi en del av våre leverandører eller underleverandører er internasjonale organisasjoner. Skagerrakbanan.com kommer til å treffe alle rimelige legale, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine personopplysninger håndteres sikkert og med et egnet beskyttelsesnivå både i og utenfor EU/EØS. Hvis du vil vite om eller hvor dine personopplysninger overføres utenfor EU/EØS, kan du kontakte info@skagerrakbanan.com.

Dine rettigheter i henhold til personvernforordningen

Hver enkelt person eier sine egne personopplysninger. Derfor har du som enkeltperson visse rettigheter som skagerrakbanan.com er pliktig til å overholde under visse omstendigheter. Ifølge personvernlovgivningen har du en del rettigheter som du kan påberope deg. Se nedenfor. For å påberope deg dine rettigheter kan du kontakte oss på info@skagerrakbanan.com.

Rett til innsyn

Ifølge personvernforordningen har du alltid rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger skagerrakbanan.com har registrert om deg. Du har alltid:

  • Rett til rettelse og begrensning
  • Rett til sletting (”retten til å bli glemt”)
  • Rett til dataportabilitet
  • Rett til å gjøre innvendinger

Hvem har ansvaret for personopplysningene?

Skagerrakbanan er en del av konsortiet Transportkorridor Skagerrak som består av kommunene Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil og Strömstad. Les mer om konsortiet og prosjektet her (Lenke til Om prosjektet) Les mer om konsortiet og prosjektet. Domenene og hjemmesiden skagerrakbanan.com forvaltes av Uddevalla kommune som er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som samles inn koblet til hjemmesiden og via Skagerrakbanans sosiale medier.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Kommunestyret 

Uddevalla kommune, Varvsvägen 1, SE-451 81 Uddevalla

Telefon: +46 (0)522-69 60 00

Hvis du har spørsmål om beskyttelse av integritet og data eller vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en e-postmelding til info@skagerrakbanan.com.

Innehållsförteckning