Kort om Skagerrakbanan

I dag tar en togreise mellom Oslo og Göteborg tre timer og førti minutter. Men tenk om vi kunne gjøre den samme reisen på bare en time …

I 2020 gikk seks kommuner i Bohuslän sammen for å danne konsortiet Transportkorridor Skagerrak. Senere har også fem kommuner fra Østfold i Norge sluttet seg til utviklingsarbeidet. Beslutningen om å danne et konsortium var basert på kommunenes vilje til å utvikle regionens næringsliv og økonomiske vekst. De syntes at den svenske regjeringens infrastrukturarbeid gikk altfor tregt (det var ikke aktuelt å forkorte reisetiden mellom Göteborg og Oslo de nærmeste 25 årene). Derfor bestemte de seg for å ta saken i egne hender.

Planen ble å bygge en 256 kilometer lang jernbane i luften i stedet for på bakken. En brobygd jernbane er halvparten så dyr som en markbane, krever fem ganger mindre grøftemasse og kan bygges fem ganger raskere. Dessuten trenger man ikke å legge om veinettet. Brobanen vil kunne knyttes til det eksisterende jernbanenettet og på den måten skape gode muligheter til å reise i og gjennom regionen.

Den uhindrede fremfarten i kombinasjon med moderne togteknologi kommer til å gi en toppfart på 400 kilometer i timen. Det innebærer at en reise uten stopp mellom Oslo og Göteborg kommer til å ta en time – til forskjell fra dagens reisetid på tre timer og førti minutter. Togreiser med stopp ved alle stasjoner mellom Oslo og Göteborg kommer til å ta cirka en time og førti minutter. Alle stasjoner langs Bohusbanan og Østfoldbanen får kortere reisetid i kombinasjon med Skagerrakbanan. For eksempel kommer en reise Lysekil–Uddevalla med tog til å ta 30 minutter, Lysekil–Göteborg 60 minutter og Lysekil–Oslo 1 time og 20 minutter.

De svenske kommunene som inngår i konsortiet Transportkorridor Skagerrak, er: Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Lysekil og Strömstad. På den norske siden deltar kommunene Halden, Sarpsborg, Indre Østfold, Nordre Follo og Rakkestad.

Prosjektet for å bygge Skagerrakbanan ble altså innledet i 2020. Etter planen skal den være ferdig og trafikken i gang i 2030. Den totale tilbakebetalingstiden for høyhastighetsbanen Oslo–Göteborg beregnes å være cirka 25–30 år, og deretter vil banen finnes i minst 90 år til, betalt og ferdig.