Mulighetsstudie

For å utrede forutsetningene for en høyhastighetsbane mellom Oslo og Göteborg ble det i perioden 2019–2020 gjennomført en mulighetsstudie i prosjektet. I den samlet man tidligere kunnskapsmateriale og erfaringer. Det er ikke en handlingsplan, men en metode for å peke på mulighetene. 

Mulighetsstudie

De seks kommunene i Bohuslän som inngår i konsortiet, har gjort flere utredninger. En av dem er en omfattende mulighetsstudie som blant annet viser at ingen forbedrede forbindelser eller kortere reisetider mellom Oslo og Göteborg kommer til å bli gjennomført av den svenske staten før i 2040. Svensk nasjonal transportplan 2022–2033 viser at planene om en forbindelse mellom Oslo og Göteborg ligger enda lengre frem i tid. Disse kommunene synes at det er for lang ventetid. Derfor har de tatt et initiativ til selv å skape forutsetninger og finansiering for en høyhastighetsjernbane som sikrer reisingen mellom Göteborg og Oslo. Dessuten kommer Bohusbanan ”aldri” til å nå Norge, i hvert fall ikke i dette århundret. I tillegg har Trafikverket fjernet riksinteressen på Norra Bohusbanan, noe som kan anses som det første steget mot nedleggelse.

Fakta om svensk nasjonal plan for transportinfrastrukturen 2022–2033

”Trafikverket har lagt frem et forslag til en ny nasjonal transportinfrastrukturplan for perioden 2022–2033. I den nasjonale planen foreslås det tiltak for å vedlikeholde, bygge ut og utvikle den svenske transportinfrastrukturen de kommende tolv årene.” Nationell infrastrukturplan – Regeringen.se (220531)

”Den 30. november 2021 leverte Trafikverket sitt forslag til nasjonal transportinfrastrukturplan 2022–2033. Samtidig gikk planforslaget ut til ekstern vurdering. Det forventes at den svenske regjeringen vil ta en beslutning om innholdet i planen våren 2022.” Nationell plan 2022–2033 – Bransch (trafikverket.se) (220531)