Informasjonsmøte om Skagerrakbanan i Norge

Torsdag 30. juni 2022 arrangerer «Næringskomiteen for Skagerrakbanen i Norge», i samarbeid med Grensekomiteen Värmland-Østfold et informasjonsmøte om Skagerrakbanan i Norge.

Målsettingen med møtet er å gi informasjon om forslaget, som den norske Næringskomiteen har fått utarbeidet. En moderne jernbane skal gi økte muligheter for reisende, næringsliv og kommuner i Oslo-Gøteborg regionen, og for hele Norge/Sverige, slik at landene kan bli bedre tilknyttet Scan-Med korridoren (Scandinavian-Mediterranean Corridor). Det er viktig for næringslivets transportbehov og effektiv eksport/import av varer og tjenester. Forslaget legges fram for å få fortgang i prosessen med bygging av en moderne jernbane til Europa.