Nyheter

Informasjonsmøte om Skagerrakbanan i Norge

Torsdag 30. juni 2022 arrangerer «Næringskomiteen for Skagerrakbanen i Norge», i samarbeid med Grensekomiteen Värmland-Østfold et informasjonsmøte om Skagerrakbanan i Norge. Målsettingen med møtet er å gi informasjon om forslaget, som den norske Næringskomiteen har fått utarbeidet. En moderne jernbane skal gi økte muligheter for reisende, næringsliv og kommuner i