Konsortiet Transportkorridor Skagerrak

Kommunene Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Lysekil og Strömstad (alle i Bohuslän) har gått sammen i et konsortium for sammen å finne beste felles utvikling for arbeidsmarkedsregionen og skape forutsetninger for regionutvidelse mot Østfold og Oslo. Fem kommuner i Norge har formelt besvart en invitasjon om å arbeide for dette. Konsortiets navn er Transportkorridor Skagerrak.

Deltakende kommuner i Sverige

Kommunene Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Lysekil og Strömstad er deltakende kommuner. Styringsgruppen for konsortiets arbeid er kommunestyrenes ordførere/utpekt representant for majoriteten og utpekt representant for opposisjonen i respektive kommune.

Styringsgruppen består av: 

 • Kungälvs kommune Anders Holmeskiöld (majoritet), opposition kommer
 • Stenungsunds kommune Olof Johansson (majoritet), Maria Renfors (opposisjon)
 • Uddevalla kommune Martin Pettersson (majoritet), Ingemar Samuelsson (majoritet)
 • Lysekils kommune Jan-Olof Johansson (majoritet), Ronald Rombrandt (opposisjon)
 • Strömstads kommune Kent Hansson (majoritet), Lars Tysklind (opposisjon)

Kommunenes samordnere på den svenske siden er:

 • Kungälvs kommune Fredric Norrå
 • Stenungsunds kommune Stefan Svedhem
 • Uddevalla kommune Anders Brunberg
 • Lysekils kommune Renée Daun
 • Strömstads kommune Björn Richardsson

Hvis du vil komme i kontakt med noen av samordnerne, gå inn på Kontaktpersoner.

Deltakende kommuner i Norge

Fem kommuner i Norge har formelt besvart en invitasjon om å delta i utviklingsarbeidet. Kommunene ligger i Østfold:

 • Halden kommune Anne-Kari Holm
 • Sarpsborg kommune Sindre Martinsen
 • Indre Østfold kommune Saxe Frøshaug
 • Nordre Follo kommune Hanne Opdan
 • Rakkestad Espen Jordet
 • Alf S Johansen Grensekommittén Värmland Østfold, Samfunsplanlegger och rådgivare Skagerrakbanan i Norge.