Om prosjektet

Skagerrakbanan – ny høyhastighetsforbindelse mellom Norge og Sverige

Skagerrakbanan HSR (High Speed Railway) er en foreslått ny 256 km elektrifisert dobbeltsporet høyhastighetsjernbane som forbinder byene Oslo og Göteborg. Med en designhastighet på opptil 400 kilometer i timen kommer den til å minske reisetiden til 1 time, fra dagens 3 timer og 40 minutter.

Høyhastighetsbanen går egentlig mellom Ski sør for Oslo og Surte nord for Göteborg. Ved disse to punktene knyttes den til allerede eksisterende jernbane uten togbytte for de reisende. De planlagte åtte stasjonene i mindre byer og tettsteder langs strekningen i kombinasjon med en smart driftsplan for høyhastighetstogene muliggjør et trafikkmønster med både regionale høyhastighetstog og direktetog på banen.

Skagerrakbanan skal fortrinnsvis utvikles, finansieres, bygges og drives som et kommersielt lønnsomt foretak, med prosjektsponsorer fra privat og/eller offentlig sektor. Skagerrakbanan AB kommer til å bli prosjektutvikler. Eierskapet i Skagerrakbanan AB er under konstruksjon.

Prosjektutvikling pågår og en serie studier og rapporter, inkludert blant annet forstudie, designretningslinjer, samfunnsøkonomiske kalkyler, finansieringsmodeller og trafikkprognose forberedes og utarbeides kontinuerlig. Dialoger pågår med potensielle byggeselskaper – RFI-prosessen – og med banker, ulike myndigheter og andre potensielle aktører og interessenter.