Reise med Skagerrakbanan

Fremtidens klimanøytrale togreise tar deg bekvemt fra Oslo til Göteborg på bare en time med direktetog – cirka en time og førti minutter med toget som stanser ved alle stasjonene mellom de to byene. Høyhastighetsbanen kommer dessuten til å bidra til en mer effektiv transport av gods og på den måten spare tid og penger for både bedrifter og deres kunder.