Innen Sverige og Norge

Skagerrakbanan kommer til å gi bedre regional togtrafikk, både i Sverige og Norge. Man vil f.eks. kunne reise mellom Uddevalla og Göteborg på cirka 28 minutter, sammenlignet med cirka 1 time og 13 minutter i dag. Det innebærer altså at reisetiden for pendlere kommer til å minske til en tredjedel.

Innen Sverige og Norge
Innen Sverige og Norge

Med en høyhastighetsbane beregnes det å ta en time med direktetog Oslo–Göteborg. I dag tar det 3 timer og 52 minutter. Reisetiden Uddevalla–Oslo kommer også til å bli en time. Du kan selvfølgelig reise kortere strekninger mellom de stasjonene du ønsker. Ved de planlagte stasjonene Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad-Skee, Halden, Sarpsborg, Askim og Ski stanser toget minst en til to ganger i timen.

Grenseregionen Østfold og Bohuslän blir en ekspansiv vekstregion med intensiv arbeidspendling og kulturutveksling mellom landene. Et grenseoverskridende samfunn mellom to land skaper et uutnyttet potensial for utdanning, arbeid, turisme og kultur. Tenk deg at du f.eks. står ved stasjonen i Uddevalla, toget kommer og innen en halvtime stiger du av i Göteborg. Eller minst like bra: Du arbeider kanskje i Oslo, Strömstad eller Halden og drar på jobb om morgenen, arbeider en hel dag og er hjemme igjen for å spise middag sammen med familie eller venner.
Innen Sverige og Norge