Mot fremtiden

Høyhastighetsbaner er fremtiden. Det bygges høyhastighetsbaner i rask takt over hele verden og UIC (Union Internationale des Chemins) spår at i 2028 kommer vi til å reise mer med høyhastighetstog enn med fly, regnet i antall reiser. Å reise med høyhastighetstog er sikrere enn å fly og betydelig sikrere enn å reise med bil eller buss.
Mot fremtiden
Mot fremtiden

Det beste er kanskje at man kan bli boende på landsbygden og jobbe i f.eks. Oslo eller Göteborg uten å måtte flytte. Skagerrakbanan er også gunstig for innbyggernes bevegelighet geografisk og dermed også alles velferd. Denne synsmåten på transport og transporttyper styrker også den helheten som kreves for sluttføringen av Skagerrakintensjonen i EUs transportøkosystem.

Ambisjonen er at Skagerrakbanan skal bli en kraftig katalysator for bærekraftig økonomisk vekst i området mellom Oslo og Göteborg. Grenseregionen Østfold og Bohuslän og tilknytningen til rask, bærekraftig transport er gunstig for næringslivets og besøksnæringens markedsvilkår.

Mot fremtiden