Priset

Kostnadene og prissettingen henger sammen og påvirker hva billettprisen blir. Jo flere reisende, desto lavere pris fordi det blir flere som deler på kostnadene. Ettersom driftskostnadene er lavere for høyhastighetstog enn for andre transportmidler, gjør kombinasjonen pris, reisetid og bekvemmelighet at flere kommer til å velge toget fremfor bil, buss og fly.

Prisen
Prisen
Hvis du kjøper periodekort, blir prisen per reise lavere enn ved kjøp av enkeltbilletter. Det kommer til å finnes rabatterte billetter for barn, ungdom, studenter og pensjonister. Det vil også finnes ulike billettyper for å dekke ulike behov hos f.eks. forretningsreisende, pendlere og turister.

Det er togoperatøren som til slutt fastsetter billettprisen. Det er imidlertid i alles interesse at prisen skal være så attraktiv som mulig for å oppnå lønnsomhet ved at det er mange som reiser. Når en bedrift fastsetter sine priser, tar man hensyn til produksjons-/innkjøpskostnader, kundenes betalingsvilje og konkurrentenes priser. Her blir konkurrenten andre transportslag og det gjelder å få flere til å velge toget i stedet.

Prisen