Reisen

Det er bekvemt og behagelig å reise med Skagerrakbanan. Velbehag kan ellers vendes til ubehag innen alle transporttyper, men det skjer nesten aldri på høyhastighetstog. Luftgroper, turbulente landinger og klaustrofobi i fly kan gjøre reisen til et mareritt. Det samme gjelder for buss og bil der mørke, glatte veier og dårlig vær kan skape stort ubehag. For konvensjonelle tog er manglende komfort og pålitelighet så stor at 60 millioner togreiser velges bort per år i Sverige, noe som anslås til 3,6 milliarder kroner per år i tapte billettinntekter. Det utgjør 10 % av hele omsetningen i jernbanebransjen.

Reisen

Komforten er høyest i høyhastighetstog, litt dårligere i fly og bil og enda dårligere i konvensjonelle tog og på busser. Å reise med høyhastighetstog er så bekvemt at man kan bygge korthus eller balansere en mynt på høykant under en reise i 350 km/t. Det er umulig i de andre typene transport, som også krever sikkerhetsbelter for å unngå personskader under reisen.

Å bruke tiden effektivt gjøres best på høyhastighetstog som har internett-oppkobling og plass til å arbeide samt mulighet til å nyte avkoblende digitale tjenester for film, spill og musikk. Skagerrakbanan vil ha kortere total reisetid enn flyet, prisvariasjoner på billetter som passer for alle personer, god atmosfære og komfort fylt med velbehag i høy hastighet, og dessuten er det sikkert og pålitelig. Det gjør at høyhastighetstoget mellom Oslo og Gøteborg kommer til å bli førstevalget for nesten alle reiser på strekningen. Ved de planlagte stasjonene Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad-Skee, Halden, Sarpsborg, Askim og Ski stanser toget minst en til to ganger i timen.

Reisen
Kilde: Rail Baltica
Kilde: Rail Baltica

EUs krav til TSI PRM (Persons with reduced mobility) innebærer at våre stasjoner og tog er terskel- og trappefrie for rullestoler og barnevogner. Dessuten har de anordninger for korte personer med dobbeltrekkverk i ulike høyder. All informasjonsteknologi for de reisende skal være ”state of the art” med høyeste servicenivå.

Det finnes et EU-direktiv som krever at vi skal kunne ta med sykler på høyhastighetstoget og det kravet kommer Skagerrakbanan til å oppfylle.