Ut i Europa

Skagerrakbanan kan bli en del av EUs høyhastighetsnett. Visse tog fortsetter fra Göteborg til Skåne og København på den eksisterende Västkustbanan og via Øresundsbroen. Det gir muligheter til å fortsette reisen sørover uten å måtte bytte tog i Göteborg. Reisetiden blir da 3 timer Oslo–København og 5 timer Oslo–Hamburg. Dette betyr at toget blir et konkurransedyktig valg sammenlignet med fly.

Ut i Europa
Ut i Europa

Skagerrakbanan kommer til å forsterke EU-samarbeidet innenfor EØS-avtalen og følge EUs grønne giv og EUs mobilitetsplan gjennom høyhastighetsjernbane. Skagerrakbanan blir da et viktig ledd i det bredere nettet av den planlagte svenske høyhastighetsjernbanen, Øresunds andre krysning og Fehmarn Bält-tunnelen for tilknytning til Hamburg og de kontinentale jernbanenettene for høyhastighetstog.

Ettersom Skagerrakbanan har gode forbindelser i Göteborg med Malmö, København og Hamburg, kommer den også til å betjene internasjonale høyhastighetstog og støtte EUs policy Green Deal og Mobility Plan for å forby korte flyreiser på mindre enn 500 km.

Ut i Europa