Spørsmål og svar

Her samler vi vanlige spørsmål og svar.

Spørsmål om reise

  • Høyhastighetstoget får kjøre i 400 km/t på deler av banen og et direktetog mellom Oslo og Göteborg tar 1 time. For tog med regionale stopp tar reisen 1:20–1:40.

  • En reise Göteborg–Oslo beregnes å koste cirka 600–700 kroner. Det blir lavere pris for kortere strekninger, for deg som reiser ofte og for barn, studenter og pensjonister. Det beregnes at billettprisen i gjennomsnitt vil bli 2,50–3,00 kroner per kilometer.

  • Høyhastighetstoget får kjøre i 400 km/t på deler av banen og et direktetog mellom Oslo og Göteborg tar 1 time. For tog med regionale stopp tar reisen 1:20–1:40.

Generell

  • Sverige og Norge har diskutert en ny jernbane siden 1980 uten å komme frem til en løsning. Vi arbeider med kommunalt samarbeid mellom landene for å få en raskere gjennomføring.

  • Ja, både i Europa og Asia. Rail Baltica er et godt eksempel. Der bygger man 870 km høyhastighetsjernbane på sju år i tre land. Banen skal etter planen åpne for trafikk i 2026. Andre raske prosjekter har vært Øresundsbroen, Botniabanen, Mälarbanan og Svealandsbanen som er blitt drevet som separate statlige selskaper med stor suksess.

  • Det er kommunene i Bohuslän og Østfold gjennom deres folkevalgte politikere.

  • Jernbanen bygges på prefabrikkerte betongsøyler og får dobbeltspor. Fremtidens tog har en toppfart på 400 km/t og bygges med en nyutviklet teknikk, der 40 meter lange betongblokker plasseres på betongstolper i stedet for den tradisjonelle banevollsteknikken.

  • Skagerrakbanan er kostnadsberegnet (i 2020) til 100 milliarder svenske kroner. Det finnes ulike finansieringsalternativer. Et av alternativene som utredes, er lån i Den europeiske investeringsbanken og Den nordiske investeringsbanken. Tilbakebetalingen kommer til å skje gjennom billettinntekter og belaster ikke samfunnet via skatter.

  • Byggingen beregnes å starte i 2025 og avsluttes i 2030. Vår tidplan er framflyttet på grunn av miljøvurderingsprocess og verdenssituasjon med krigen i Ukraina og høy inflasjon.

  • Skagerrakbanan er en planlagt høyhastighetsbane for moderne, bekvemme høyhastighetstog mellom Oslo og Göteborg. Den blir 256 km lang og skal egentlig gå mellom Ski sør for Oslo og Surte nord for Göteborg. Ved disse to punktene knytter vi den til allerede eksisterende jernbane. Vi bygger en jernbane på bro fordi det går raskere og påvirker miljøet mindre enn med en jernbane på mark.

Hvis du savner informasjon, kan du bruke skjemaet nedenfor for å stille et spørsmål.