Tidsplan

Fra idémøte til oppstart. Her kan du følge prosessen trinn for trinn. Tidplanen forSkagerrakbanan bygger på at den er ferdig i 2030 (med reservasjon for krigen i Ukraina, stigende inflasjon og eventuell råvare mangel). Tidsplanen angir en produksjonstid på drøyt fem år med en optimal beslutningsprosess. En tidsplan kan alltid utsettes for hendelser i omverden, konjunkturer, eller kan dra ut i tid, avhengig av politisk beslutningsprosess, og eventuelle klager og innsigelser til planer.

Tidsplan

Genomförande av Skagerrakbanan

 • 2019

  • Prosjektstart, utredning av forutsetninger for høyhastighetsforbindelse mellom Göteborg og Oslo.
 • 2020

  • Fremtidsløsningen ble Skagerrakbanan som sikrer fremtidens vekst i regionen
 • 2021

  • RFI (Request For Information) Anmodning om informasjon fra byggeselskapene som bekrefter en byggetid på 5 år.

  • Informasjonskampanje med invitasjoner for økt kunnskap om Skagerrakbanan. 

  • Informasjonsmøte i Uddevalla for kommunal planlegging og utviklingsstrategier.

  • Anbudsprosessen med fordypningsdialoger starter for byggeselskapene.

  • Miljøvurderingsdialog med Länsstyrelsen starter.

 • 2022

  • Detaljert sporprosjektering påbegynnes
  • Miljøvurderingsmetodikk utarbeides
  • Horisontal korridor i Sverige fastsettes.
  • Horisontal korridor i Norge, forslag utarbeides.
 • 2023 - 2024

  • Miljøgodkjenning med jernbaneplan fastsettes.

  • Detaljplaner kommuner påbegynnes.

  • Levering av detaljert teknisk design og pris.

  • Kommunene planlegger stasjonsområdene.

  • Globalt anbud.

 • 2025 - 2026

  • Kontraktsinngåelse med utvalgte entreprenører.

  • Samarbeid med lokale bedrifter for byggingen av Skagerrakbanan.

  • Bygging av brobane, tunneler og spesialbroer påbegynnes.
 • 2027

  • Forberedende arbeid for ny kollektivtrafikk 2030.

  • Intensiv bygging av brobane, tunneler, stasjoner og spesialbroer.

 • 2028

  • Eksploateringsområder frigis rundt stasjonene for boliger, arbeidsplasser og næringsliv.

  • Intensiv bygging av brobane, tunneler, stasjoner og spesialbroer fortsetter.

 • 2029

  • Ferdigstillelse av brobane, spesialbroer og de fleste av tunnelene.

  • Depoter for vedlikehold av jernbane og jernbanekjøretøy bygges.

  • Stasjonene ferdigstilles.

 • 2030

  • Avsluttende byggearbeider.

  • Høyhastighetstogene ankommer for validering og prøvekjøring.

  • Skagerrakbanan åpner for kommersiell trafikk den 10. desember 2030.

 • 2031

  • Skagerrakbanan er i full drift i 60 år. Deretter reinvestering og ytterligere 60 års driftstid.