Tilgjengelighetsredegjørelse for skagerrakbanan.com

Skagerrakbanan er en del av konsortiet Transportkorridor Skagerrak som består av kommunene Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil og Strömstad. Les mer om konsortiet og prosjektet.

Domenene og hjemmesiden skagerrakbanan.com forvaltes av Uddevalla kommune. Vi vil at så mange som mulig skal kunne bruke nettstedet. Her beskriver vi hvordan skagerrakbanan.com oppfyller loven om tilgjengelighet til digital offentlig service, eventuelle kjente tilgjengelighetsproblemer og hvordan du kan rapportere mangler til oss slik at vi kan utbedre disse.

Hvor tilgjengelig er nettstedet?

Vårt mål er at skagerrakbanan.com skal kunne oppfattes, håndteres og forstås av alle brukere, uavhengig av f.eks. funksjonshemminger og hvilke hjelpemidler du bruker. Vi er klar over at deler av nettstedet ikke er helt tilgjengelige. De aller fleste sidene oppfyller lovkravene, men det er ikke mulig å garantere at det ikke finnes enkelte mangler. Se avsnittet nedenfor om innhold som ikke er tilgjengelig for mer informasjon.

Hva kan du gjøre hvis du ikke kan bruke deler av nettstedet?

Hvis du trenger innhold fra skagerrakbanan.com som ikke er tilgjengelig for deg, men som er unntatt fra lovens anvendelsesområde ifølge beskrivelsen nedenfor, kan du kontakte oss på info@skagerrakbanan.com.

Rapportere mangler ved nettstedets tilgjengelighet

Vårt mål er at vi hele tiden skal forbedre nettstedets tilgjengelighet. Hvis du oppdager problemer som ikke er beskrevet på denne siden, eller hvis du mener at vi ikke oppfyller lovens krav, vennligst meld fra til oss slik at vi får vite at problemet finnes.

Tilsyn

Den svenske myndigheten for digital forvaltning har ansvaret for tilsyn med loven om tilgjengelighet til digital offentlig service. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi håndterer dine synspunkter, kan du kontakte Myndigheten for digital forvaltning og melde fra om det.

Du når DIGG via e-post info@digg.se eller på telefon +46 (0)771-11 44 00.

Teknisk informasjon om nettstedets tilgjengelighet

Dette nettstedet er delvis forenlig med loven om tilgjengelighet til digital offentlig service.

Tilgjengelighet på nettstedet

Tabuler deg frem

Nettstedet er også bygd slik at du skal kunne tabulere deg gjennom nettstedet uten å måtte bruke en mus.

Responsiv

Skagerrakbanan.com er tilpassbar og dynamisk. Det innebærer at lesbarhet og struktur er den samme uansett om du sitter ved en datamaskin, et nettbrett eller en mobiltelefon.

Lenker

Når vi lenker til andre hjemmesider eller til dokumenter, åpnes de i et nytt nettleservindu. Lenker vi internt på hjemmesiden, åpnes siden i samme vindu.

Innhold som ikke er tilgjengelig

Dokumenter

Det finnes PDF-filer på nettstedet som ikke er tilgjengelighetstilpassede. Vi prøver å tilgjengelighetstilpasse dokumentene på siden så langt det går.

Skjemaer og integrerte systemer

Det finnes skjemaer og integrerte systemer på skagerrakbanan.com som ikke oppfyller tilgjengelighetsprinsippene. Disse er opprettet i systemer som vi ikke eier selv eller kan justere i.

Bilder og filmer

Det kan mangle alternative tekster til bilder og på siden finnes det filmer som ikke er tilgjengelighetstilpassede. Vi arbeider med å komplettere og forbedre dette i den grad det er mulig. Vi har mangler når det gjelder synstolkning av filmer.

Urimelig tyngende tilpasning

Skagerrakbanan.com påberoper seg unntak for urimelig tyngende tilpasning i henhold til 12 § i loven for tilgjengelighet til digital offentlig service for innholdet nedenfor.

Mange av våre dokumenter og rapporter er ikke fullt tilgjengelige. Det kommer til å kreves mye arbeid for å utbedre dette og vi er klar over at vi ikke har klart å oppfylle alle kriterier i WCAG 2.1 på samtlige deler av nettstedet.

Innhold som ikke omfattes av loven

Det innholdet som beskrives her, er ikke fullt tilgjengelig, men er unntatt i henhold til 9 § i loven om tilgjengelighet til digital offentlig service. Det dreier seg i første omgang om kart som ikke gir mulighet til navigering og digital service fra tredjeparter som verken er finansiert eller utarbeidet av skagerrakbanan.com eller står under dens kontroll.

Slik har vi testet nettstedet

Vi har gjort en egenvurdering, en intern testing av skagerrakbanan.com i forbindelse med publisering av nettsiden.

Nettstedet ble publisert 23.06.2022.

Rapporter mangler i tilgjengelighet til info@skagerrakbanan.com

Rapportere mangler

Beskriv hvordan nettstedet har mangler når det gjelder tilgjengelighet. Jo tydeligere du kan beskrive problemet, desto større muligheter har vi til å kunne undersøke saken. Dessuten hjelper det dem som skal løse problemet.

Du kan melde fra om

  • manglende digital tilgjengelighet
  • manglende tilgjengelighetsredegjørelse
  • at du har bedt om en tilgjengelig versjon av innhold, men ikke har fått det
  • ønske om vurdering av unntak for urimelig tyngende tilpasning

Innehållsförteckning