Aktörer

För att bygga Skagerrakbanan krävs att många olika aktörer involveras både i Sverige och i Norge. Aktörerna finns bland annat inom politiken, nationellt, regionalt och lokalt. Det är också myndigheter som beviljar tillstånd till exempel Länsstyrelsen, Trafikverket och Naturvårdsverket. Andra aktörer är byggföretag, finansiärer, investerare, EU, näringslivet, medborgare, tågoperatörer, SJ, och BaneNor med flera. Sist men inte minst arbetar tio kommuner tillsammans med ett gemensamt mål – Skagerrakbanan som ger alla bättre förutsättningar för arbete, fritid, innovation och utbildning.
Aktörer
Aktörer
Det krävs mycket samverkan och samarbete mellan olika aktörer innan man kan komma igång med själva byggandet av Skagerrakbanan. Under planeringen har Konsortiet Transportkorridor Skagerrakbanan hållit i trådarna. De ingående kommunernas roll har bland annat varit att arbeta med projektorganisation, miljökonsekvens beskrivning, översiktsplan, korridorplan, spårprojektering och markförvärv. Som stöd för detaljplanering och teknisk detailed design har experter använts.

När alla tillstånd och finansieringsupplägg är klara kommer andra aktörer att stå för byggandet och implementeringen. Det gäller till exempel de byggbolag som ansvarar för byggnationen, certifieringsbolag som står för test och validering samt tågoperatörer som ska ansvara för trafikering av Skagerrakbanan. Planeringen för upphandling av entreprenadföretag pågår, se Tidplan.

Aktörer