Arbetstillfällen

Skagerrakbanan bidrar till många nya arbetstillfällen. Det gäller för alla tre delar; att bygga banan, att resa med den och effekterna av den. Under byggtiden ger tillfälliga betongfabriker nya jobb både i Sverige och Norge. När Skagerrakbanan är klar och vi kan börja resa med den skapas långsiktiga arbetstillfällen för banans drift. Att Skagerrakbanan finns får långsiktiga effekter på arbetsmarknaden som innebär fler arbetstillfällen inom många olika områden. 35 000 nya jobb förväntas ha tillkommit år 2040 genom Skagerrakbanan.

Arbetstillfällen
Arbetstillfällen
Exempelbild ur Skanskas rapport Nya Stambanor

Skagerrakbanan kommer troligen att innebära temporära betongfabriker på 4-6 platser under byggtiden med ny personal, vilket beräknas generera 5700 jobb totalt. I Bohuslän genereras 1700 jobb totalt under byggtiden till en lönekostnad på 7 miljarder. I Norge genereras 2000 jobb. Arbeten med tunnlar genererar ytterligare 2000 jobb. De temporära betongfabrikerna kan bli i Stenungsund, Ljungskile, Dingle och Överby i Sverige samt i Sarpsborg och Askim i Norge.

Skagerrakbanan kommer att ge nya arbetsplatser och långsiktiga arbetstillfällen för banans drift. Beräkningarna visar 3 miljarder i omsättning och 687 nya arbetstillfällen:

  • Underhållsdepå Norge: 33 personer
  • Trafikledning: 41 personer
  • Fordonsdepå: 267 personer
  • Underhållsdepå Sverige: 98 personer
  • Tågpersonal: 216 personer
  • Marknasföring: 4 personer
  • Rullande motorväg: 20 personer
  • Stationsvärdar: 8 personer