Sträckning

Höghastighetstågen kan köra i 400 km/h på Skagerrakbanan vilket möjliggör restid på 1 timme direkt Oslo–Göteborg. I ett kombinerat trafikupplägg med direkttåg och regionaltåg varierar restiden med olika stationsstopp. Restiden blir max 1:40 tim Oslo–Göteborg för tåg som gör uppehåll i Bohuslän och Østfold. Självklart kan du resa kortare sträckor mellan de stationer du önskar.
Sträckning
Sträckning

Exakt hur höghastighetsbanans placering och sträckning blir mellan stationsorterna kommer att preciseras utifrån miljöbalkens krav, Länsstyrelsens synpunkter samt berörda kommuners översiktsplanering.

Tåget stannar tåget minst en till två gånger i timmen vid de planerade stationerna Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad-Skee, Halden, Sarpsborg, Rakkestad, Askim och Ski. Till dessa stationer ansluter man till befintliga trafiknät med buss och regionala tåg.

Skagerrakbanan planeras ingå i ett trafikeringssystem i området som består av Skagerrakbanan, Bohusbanan, Dalslandsbanan och Østfoldbanen. Det innebär ett tågen i trafikeringssystemet är såväl regionaltåg, godståg och höghastighetståg. Det kräver i sin tur olika typer av stationer. Moderna höghastighetsstationer byggs idag på liknande sätt som flygplatser eftersom reseströmmarna snabbt blir mycket stora och därmed finns ett betydande marknadsunderlag för service till resenärerna.
Trafikeringssystem Skagerrakbanan, Bohusbanan, Dalslandsbanan och Østfoldbanen. Regionaltåg, Godståg Höghastighetståg Höghastighetsstation och station regiontåg Station regiontåg
Med reservation för tillkommande förändringar
Kvalitetssäkrad tidtabell - Systembild 2020 Bytesstation Höghastighetståg 400 km/h Skagerrakbanan Inter Citytåg 160 km/h Norge-Vänerbanan över Dalsland Regionaltåg 130 km/h Bohusbanan Regionaltåg 130 km/h Östfoldbanan Godståg 130 km/h Bohusbanan + Östfoldbanan (3h) och Norge-Vänerbanan (4h) Intervall, Tåg, Avgångstid, Timme, Timmar
Systembilden visar hur tidtabell och turtäthet kan se ut för olika stationer längs Skagerrakbanan och kopplar ihop höghastighetsnätet med de regionala tågens anslutningsmöjligheter.