Mot framtiden

Höghastighetsbanor är framtiden. Det byggs höghastighetsbanor i snabb takt över hela världen och UIC (Union Internationale des Chemins) förutspår att vi år 2028 kommer att åka mer höghastighetståg än flyg, räknat i antal resor. Att resa med höghastighetståg är säkrare än att flyga och betydligt säkrare än att resa med bil eller buss.
Mot framtiden
Mot framtiden
Det bästa kanske är att man kan bo kvar på landsbygden och jobba i exempelvis Oslo eller Göteborg utan att behöva flytta. Skagerrakbanan gynnar samtidigt individens rörlighet geografiskt och i slutändan allas välfärd. Detta synsätt på transporter och transportslag stärker också den helhet som krävs för slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem.
Ambitionen är att Skagerrakbanan ska bli en kraftfull katalysator för hållbar ekonomisk tillväxt i området mellan Oslo och Göteborg. Gränsregionen Østfold och Bohuslän och kopplingen till snabba hållbara transporter gynnar näringslivets och besöksnäringens marknadsvillkor.
Mot framtiden