Priset

Kostnaderna och prissättningen hänger ihop och påverkar vilket biljettpriset blir. Ju fler resenärer desto billigare pris eftersom det blir fler som delar på kostnaderna. Eftersom driftskostnaderna är lägre för höghastighetståg än för andra transportmedel gör kombinationen pris, restid och bekvämlighet att fler kommer att välja tåget före bil, buss och flyg.
Priset
Priset
Köper du periodkort blir priset per resa billigare än för enstaka biljettköp. Rabatterade biljetter kommer att finnas för barn, ungdomar, studenter och pensionärer. Olika biljettyper kommer också att finnas för att möta olika behov hos till exempel affärsresande, pendlare och turister.
Det är i slutändan tågoperatören som sätter biljettpriset. Det ligger dock i allas intresse att priset ska vara så attraktivt som möjligt för att få lönsamhet genom att det är många som reser. När ett företag prissätter tar man hänsyn till produktions-/inköpskostnader, kundernas betalningsvilja och konkurrenternas priser. Här blir konkurrenten andra transportslag och det gäller att få fler som väljer att ta tåget istället.
Priset