Resan

Det är bekvämt och behagligt att resa med Skagerrakbanan. Välbehag kan annars vändas till obehag inom alla transportslag men är nästan helt obefintligt på höghastighetståg. Luftgropar, turbulenta landningar och klaustrofobi i flygplan kan göra resan till en mardröm. Detsamma gäller för buss och bil där mörker, halka och dåligt väder kan orsaka stort obehag. För konventionella tåg är bristande komfort och pålitlighet så stor att 60 miljoner tågresor per år väljs bort i Sverige värderat till 3,6 miljarder kronor per år i förlorade biljettintäkter, vilket är 10 % av hela omsättningen i järnvägsbranschen.
Resan
Komforten är högst i höghastighetståg, något sämre i flyg och bil och ännu sämre i konventionellt tåg och på bussar. Att färdas med höghastighetståg är så bekvämt att man kan bygga korthus eller balansera ett mynt på högkant under en resa i 350 km/h vilket är omöjligt i de andra transportslagen som även kräver säkerhetsbälten för att undvika personskador under resan.
Att använda tiden effektivt görs bäst på höghastighetståg som har internetuppkoppling och arbetsutrymme samt möjlighet för avkopplande digitala tjänster för film, spel och musik. Med kortare total restid än flyget, prisvariationer på biljetter som passar alla medborgare, god atmosfär och komfort fyllt med välbehag i hög hastighet, som är säkert och pålitligt, kommer höghastighetståget mellan Oslo och Göteborg att vara förstahandsval för nästan alla resor på sträckan. Vid de planerade stationerna Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad-Skee, Halden, Sarpsborg, Askim och Ski stannar tåget minst en till två gånger i timmen.
Resan
Källa: Rail Baltica
Källa: Rail Baltica
EU har krav på TSI PRM (Persons with reduced mobility) innebär att våra stationer och tåg är tröskel-och trappfria för rullstolar, barnvagnar och har anordningar för korta personer med dubbelräck i olika höjder. All informationsteknologi för resenärerna ska vara state-of the art med högsta service nivå. Det finns ett EU direktiv som kräver att vi ska kunna ta med cyklar på höghastighetståget och det kravet kommer Skagerrakbanan att leverera.