Ut i Europa

Skagerrakbanan kan bli en del av EU:s höghastighetsnät. Vissa tåg fortsätter från Göteborg till Skåne och Köpenhamn på den befintliga Västkustbanan och via Öresundsbron. Det skapar möjligheter att fortsätta resan söderut utan att behöva byta tåg i Göteborg. Restiden blir då 3 timmar Oslo–Köpenhamn och 5 timmar Oslo–Hamburg. Detta gör valet att ta tåg konkurrenskraftigt jämfört med flyg.
Ut i Europa
Ut i Europa
Skagerrakbanan kommer att förstärka EU-samarbetet inom EES-avtalet och följa EU:s gröna giv och EU:s mobilitetsplan genom höghastighetsjärnväg. Skagerrakbanan blir då en viktig länk i det bredare nätet av den planerade svenska höghastighetsjärnvägen, Öresunds andra korsning och Fehmarn Bält-tunneln för tillträde till Hamburg och de kontinentala järnvägsnäten för höghastighetståg.
Eftersom Skagerrakbanan har goda förbindelser i Göteborg med Malmö, Köpenhamn och Hamburg kommer den också att betjäna internationella höghastighetståg och stödja EU:s policy Green deal och Mobility Plan för att förbjuda korta flygresor mindre än 500 km.
Ut i Europa