Effekter av Skagerrakbanan

Höghastighetsbanan mellan Oslo och Göteborg kommer att öka välfärden, tillgängligheten och flexibiliteten för cirka 3,6 miljoner invånare år 2040. Dessutom är höghastighetsbanan en långsiktigt hållbar investering som skapar klimatnytta i flera avseenden.