Arbetsmarknaden

Skagerrakbanan kommer att förbättra arbetsmarknaden över landsgränser och ge ökad tillgång till arbeten. Man brukar säga att storleken på en arbetsmarknadsregion avgörs av hur långt man kommer under en pendlingstid på upp till en timme. Med en ny höghastighetsbana Oslo–Göteborg kommer flera nya arbetsmarknadsregioner att bildas såsom Oslo–Sarpsborg/Halden, Oslo–Uddevalla/Trollhättan/Vänersborg, Oslo–Göteborg och den förbättrar dessutom arbetsmarknadsregionen Uddevalla/Trollhättan–Göteborg som alla kommer att kunna nås inom en timme. Det innebär att byggandet av Skagerrakbanan skulle innebära att exempelvis hela Bohuslän och Østfold kan ingå i både Göteborgs och Oslos arbetsmarknadsregioner.

Arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden

Den nya höghastighetsbanan ger, med Sverigeförhandlingens beräkningsmodell för infrastruktur, mycket stor arbetsmarknadsnytta och ekonomisk tillväxt inom hela området mellan Oslo–Göteborg. Gränsregionen Østfold och Bohuslän blir en expansiv tillväxtregion med intensiv arbetspendling och kulturutbyte mellan länderna. Den korta pendlingstiden mellan de två storstäderna Göteborg och Oslo gör att de precis som Malmö och Köpenhamn kan bli en gemensam arbetsmarknadsregion. I arbetsmarknadsregionen Malmö-Köpenhamn arbetar i dag 35 000 svenskar och 14 000 danskar.

Att tillhöra en av Europas högst betalda arbetsmarknadsregioner innebär bättre löner, främst för ungdomar och kvinnor som får en tillgängligare arbetsmarknad. Näringslivet får lättare tillgång till kvalificerad arbetskraft och kan växa vidare. Många kan få en ekonomisk skjuts uppåt.

Arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden

Med höghastighetsbana Oslo–Göteborg blir arbetsmarknaden större och tillgången till arbeten över landsgränser ökar. Flera nya arbetsmarknadsregioner kommer att bildas genom Skagerrakbanan. Valmöjligheterna är oändliga.