Frågor och svar

Här samlar vanliga frågor med svar.

Frågor om resa

  • Vi väntar in att alla beslut och tillstånd ska vara klara så att Skagerrakbanan får klartecken innan vi öppnar upp för möjligheten att köpa biljetter.

  • En resa Göteborg-Oslo beräknas kosta cirka 600-700 kronor. Det blir lägre pris för kortare sträckor, för dig som åker ofta och för barn, studerande och pensionärer. Biljettpriset beräknas i genomsnitt vara 2,50–3,00 kronor per kilometer.

  • Höghastighetståget får köra 400 km/h på delar av banan och ett direkttåg mellan Oslo och Göteborg tar 1 timme. För tåg med regionala stopp tar resan 1:20–1:40.

Allmänt

  • Sverige och Norge har diskuterat en ny järnväg sedan 1980 utan att komma fram till en lösning. Vi arbetar med kommunal samverkan mellan länderna för ett snabbare genomförande.

  • Ja, både i Europa och Asien. Rail Baltica är ett bra exempel där man bygger 870 km höghastighetsjärnväg på sju år i tre länder som beräknas öppna för trafik 2026. Andra snabba projekt har varit Öresundsbron, Botniabanan, Mälarbanan och Svealandsbanan som drivits som separata statliga bolag med stor framgång.

  • Det är kommunerna i Bohuslän och Østfold genom dess folkvalda politiker.

  • Järnvägen byggs på prefabricerade betongpelare och får dubbelspår. Framtidens tåg har en toppfart på 400 km/h och byggs med en nyutvecklad teknik, där 40 meter långa betongblock placeras på betongstolpar i stället för den traditionella banvallstekniken.

  • Skagerrakbanan är kostnadsberäknad år 2020 till 100 miljarder kronor. Det finns olika finansieringsalternativ. Ett av alternativen som utreds är lån i den Europeiska och den Nordiska investeringsbanken. Återbetalningen kommer att ske genom biljettintäkter och belastar inte samhället via skatter.

  • Byggnationen beräknas starta under 2025 och avslutas 2030. Vår tidsplan är förskjuten på grund av miljöbedömningsprocess och världsläget med kriget i Ukraina och hög inflation.

  • Skagerrakbanan är en planerad höghastighetsbana för moderna bekväma höghastighetståg mellan Oslo och Göteborg. Den blir 256 km lång och ska egentligen gå mellan Ski söder om Oslo till Surte norr om Göteborg. Vid dessa två punkter ansluter den till redan befintlig järnväg. Vi bygger en järnväg på bro eftersom det går snabbare och påverkar miljön mindre i jämförelse med en järnväg på mark.

Saknar du information får du gärna använda formuläret för att ställa en fråga.