Containers

Containervagnar väger 20,5 ton och är vanligt förekommande på järnvägen i hastigheter upp till 120 km/h. Containrar är konstruerade för att lyftas och förflyttas mellan olika transportslag och har därför en högsta vikt på 32 ton. Axellasten fördelat på 4 axlar blir 13,1 ton eller metervikten 2,8 ton/stvm (största tillåtna vikt per meter). Med en tågvikt på 2000 ton är det möjligt att transportera 38 containers vilket ger en tåglängd på 730 meter. Nya containervagnar kan köra upp till 160 km/h men inom kort kommer vagnar att kunna köra 200 km/h.

Containers
Bild: TX Logistik
Containers
Standardmått för container enligt ISO.

Om containrar lastas i ett höghastighetståg så blir hastigheten detsamma som för persontågen det vill säga 400 km/h och idag kör man operativt 350 km/h med gods i höghastighetståg. Provdrift med containrar på öppna vagnar förekommer i 200 km/h vilket blir den hastighet som tågen får köra i på Skagerrakbanan. Anledningen till att det är möjligt är att medelhastigheten för tåg med uppehåll på mellanstationerna har en medelhastighet på 180 km/h vilket matchar containervagnarnas hastighet utan att orsaka kapacitetsproblem.

TSD Infrastruktur har definierat tillåtna lastprofiler för järnvägsfordon som kör på järnvägen. Den största lastprofilen är den svenska lastprofilen C 1800 mm från spårmitt och de europeiska lastprofilerna GA, GB och GC 1645 mm från spårmitt enligt nedanstående figur. I figuren syns att en container får plats inom lastprofilen som används inom järnvägen och att det finns utrymme att ställa den på en flakvagn. 

Höghastighetstågens fordonsprofil ska inrymmas inom järnvägens lastprofil som är 1645 mm från spårmitt för GA, GB och GC profilen vilket ger en tvärprofil på 3290 mm. I Sverige är lastprofil A och B bredare 1700 mm som ger tvärprofilen 3400 mm och flera stambanor har en än större lastprofil C med 1800 mm som ger tvärprofilen 3600 mm. Lastprofil C finns mellan Surte–Göteborg–Malmö.

Containers
TSD infrastruktur, krav lastprofiler med container.