Snabbgods HSRF

HSRF står alltså för High-Speed Rail Freight och innebär höghastighetståg för snabbgods. Det finns önskemål från näringslivet i Østfold Norge att Skagerrakbanan ska kunna transportera snabbgods såsom färsk lax, dagligvaror, högvärdigt gods och post mellan Oslo–Göteborg och vidare till Hamburg med möjlighet att ta godset vidare med höghastighetståg till Asien.

Snabbgods HSRF
Bild: CRRC
Snabbgods HSRF
Bild: CRRC

Det går utmärkt att köra snabbgods med höghastighetståg på Skagerrakbanan med de tekniska krav som TSD Infrastruktur ställer för höghastighetståg.

Den internationella lågvärdiga godstrafiken på järnväg Oslo–Göteborg påverkas inte av Skagerrakbanan som enbart kommer att hantera snabbgods och färskvaror till Danmark och Tyskland.

Det går också utmärkt att köra vanliga standard containers med specialvagnar för HSRF.

Kraven enligt direktiv EU/1299/2014 är längsta längd på 400 meter med största axellast 17 ton och maximal tågvikt 1000 ton, och hastigheten ska vara minst 250 km/h.

Snabbgods med höghastighetståg kan konkurrera prismässigt med flyg, lastbil och fartyg och därmed bidra till stora nya marknadsområden för tidskritiska varor. Det kan vara e-handels gods, post och färskvaror som lax.

Färskvarutransport från Norge med lax kan nå en betydligt större marknad i Europa inom 10 timmar med HSRF-gods vilket är viktigt för färskvaror. HSRF tågen kör både på Skagerrakbanan och på det konventionella järnvägsnätet i Sverige, Danmark och Tyskland. Norska beräkningar visar att år 2013 exporterades 244 000 ton sjömat som kommer att öka sex gånger till 1 464 000 ton år 2050, vilket motsvarar 492 miljoner måltider.