Kort om Skagerrakbanan

I dagsläget tar en tågresa mellan Oslo och Göteborg tre timmar och fyrtio minuter. Men tänk om vi skulle kunna göra samma resa på bara en timme…

År 2020 gick sex kommuner i Bohuslän ihop för att bilda konsortiet Transportkorridor Skagerrak. På senare år har också fem kommuner från Østfold i Norge anslutit sig till utvecklingsarbetet. Beslutet om att bilda ett konsortium grundade sig i kommunernas vilja att utveckla regionens näringsliv och ekonomiska tillväxt. De ansåg att den svenska regeringens infrastrukturarbete gick alldeles för långsamt (att förkorta restiden mellan Göteborg och Oslo var inte aktuellt de närmaste 25 åren) och bestämde sig därför för att ta saken i egna händer.

Planen blev att bygga en 256 kilometer lång tågbana i luften i stället för på marken. En brobyggd tågbana är hälften så dyr som en markbana, kräver fem gånger mindre schaktmassa och kan byggas fem gånger snabbare. Dessutom behöver inte vägnätet läggas om. Brobanan kommer att kunna anslutas till befintliga järnvägsnät och på så sätt skapa goda möjligheter att resa inom och genom regionen.

Den obehindrade framfarten i kombination med modern tågteknik kommer att ge en toppfart på 400 kilometer i timmen. Det innebär att en resa utan stopp mellan Oslo och Göteborg kommer att ta en timme – till skillnad från dagens restid på tre timmar och fyrtio minuter. Tågresor med stopp vid alla stationer mellan Oslo och Göteborg kommer att ta cirka en timme och fyrtio minuter. Alla stationer utmed Bohusbanan och Østfoldbanan får kortare restid i kombination med Skagerrakbanan. Exempelvis kommer en resa Lysekil–Uddevalla med tåg att ta 30 minuter, Lysekil–Göteborg 60 minuter och Lysekil–Oslo 1 timme och 20 minuter.

De svenska kommuner som ingår i konsortiet Transportkorridor Skagerrak är: Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Lysekil och Strömstad. På den norska sidan deltar Haldens kommun, Sarpsborgs kommun, Indre Østfolds kommun, Nordre Follo kommun och Rakkestad kommun.

Projektet för att bygga Skagerrakbanan inleddes alltså år 2020. Den planeras vara klar och trafiken i gång år 2030. Den totala återbetalningstiden för höghastighetsbanan Oslo-Göteborg beräknas vara cirka 25-30 år och därefter finns banan kvar i minst 90 år till, betald och klar.