Informationsmöte om Skagerrakbanan i Norge

Torsdagen den 30 juni 2022 anordnar Næringskomiteen for Skagerrakbanen i Norge i samarbete med Grensekomiteen Värmland-Østfold ett informationsmöte om Skagerrakbanan i Norge.

Målsättningen med mötet är att ge information om förslaget som det norska Näringsutskottet har utarbetat. En modern järnväg ger ökade möjligheter för resenärer, näringsliv och kommuner i Oslo-Göteborgsregionen och för hela Norge och Sverige. Skagerrakbanan kopplar samman Norge med ScanMed korridoren (Scandinavian-Mediterranean Corridor) vilket är viktigt för näringslivets transportbehov och exporten/importen av varor och tjänster från och till Norge. Förslaget presenteras för att påskynda byggprocessen av en modern höghastighetsbana till Europa.