Nyheter

Här kommer du att kunna följa hela processen och läsa om de senaste händelserna.

Informationsmöte om Skagerrakbanan i Norge

Torsdagen den 30 juni 2022 anordnar Næringskomiteen for Skagerrakbanen i Norge i samarbete med Grensekomiteen Värmland-Østfold ett informationsmöte om Skagerrakbanan i Norge. Målsättningen med mötet är att ge information om förslaget som det norska Näringsutskottet har utarbetat. En modern järnväg ger ökade möjligheter för resenärer, näringsliv och kommuner i Oslo-Göteborgsregionen