Om projektet

Skagerrakbanan – ny höghastighetsförbindelse mellan Norge och Sverige

Skagerrakbanan HSR (High Speed Railway) är en föreslagen ny 256 km elektrifierad dubbelspårig höghastighetsjärnväg som förbinder städerna Oslo och Göteborg. Med en designhastighet på upp till 400 kilometer i timmen kommer den att minska restiden till 1 timme, från dagens 3 timmar och 40 minuter.

Höghastighetsbanan går egentligen mellan Ski söder om Oslo till Surte norr om Göteborg. Vid dessa två punkter ansluts den till redan befintlig järnväg utan tågbyte för resenären. De planerade åtta stationerna i mindre städer och tätorter längs sträckan i kombination med en smart driftplan för höghastighetstågen möjliggör ett trafikmönster med både regionala och långväga höghastighetståg på banan.

Skagerrakbanan ska företrädesvis utvecklas, finansieras, byggas och drivas som ett kommersiellt lönsamt företag, med projektsponsorer från privat och/eller offentlig sektor. Skagerrakbanan AB kommer att bli projektutvecklare. Ägarskapet i Skagerrakbanan AB är under konstruktion.

Projektutveckling pågår och en serie studier och rapporter, inklusive bland annat förstudie, designriktlinjer, samhällsekonomiska kalkyler, finansieringsmodeller och trafikprognos förbereds och utarbetas kontinuerligt. Dialoger pågår med potentiella byggföretag – RFI-processen – och med banker, olika myndigheter och andra potentiella aktörer och intressenter.