Tidplan

Från idémöte till uppstart. Här kan du följa processen steg för steg. Skagerrakbanans tidplan bygger på att den är klar 2030 (med reservation för kriget i Ukraina, stegrande inflation och eventuell råvarubrist). Tidplanen anger en produktionstid på drygt fem år med en optimal beslutsprocess. En tidplan kan alltid utsättas för händelser i omvärlden, konjunkturer eller kan förlängas i tid, beroende på fördröjda politiska beslut och eventuella överklaganden av miljöbeslut.

Tidplan

Genomförande av Skagerrakbanan

 • 2019

  • Projektstart, utredning av förutsättningar för höghastighetsförbindelse mellan Göteborg och Oslo.
 • 2020

  • Framtidslösningen blev Skagerrakbanan som säkrar framtidens tillväxt i regionen.
 • 2021

  • RFI (Request For Information) Begäran om information från byggföretagen som bekräftar byggtid 5 år.
  • Informationskampanj med inbjudningar för ökad kunskap om Skagerrakbanan.
  • Informationsmöte i Uddevalla för kommunal planering och utvecklingsstrategier.
  • Anbudsprocessen med fördjupningsdialoger startar för byggföretagen.
  • Miljöbedömningsdialog med Länsstyrelsen startar.
 • 2022

  • Detaljerad spårprojektering påbörjas
  • Miljöbedömningsmetodik utarbetas.
  • Horisontell korridor i Sverige fastställs.
  • Horisontell korridor i Norge, förslag utarbetas.
 • 2023 - 2024

  • Miljögodkännande med järnvägsplan fastställs.

  • Detaljplaner kommun påbörjas.

  • Leverans av detaljerad teknisk design och pris.

  • Kommunerna planerar stationsområdena.

  • Global upphandling.

 • 2025 - 2026

  • Kontraktering av utvalda entreprenörer.
  • Samarbete med lokala företag för byggandet av Skagerrakbanan.
  • Byggnation av brobana, tunnlar och specialbroar påbörjas.
 • 2027

  • Förberedelsearbete för ny kollektivtrafik 2030.

  • Intensiv byggnation av brobana, tunnlar, stationer och specialbroar.

 • 2028

  • Exploateringsområden släpps runt stationerna för bostäder, arbetsplatser och näringsliv.
  • Intensiv byggnation av brobana, tunnlar, stationer och specialbroar fortsätter.
 • 2029

  • Färdigställande av brobana, specialbroar och de flesta tunnlarna.

  • Depåer för underhåll av järnväg och järnvägsfordon byggs.

  • Stationerna färdigställs.

 • 2030

  • Avslutande byggnadsarbeten.

  • Höghastighetstågen anländer för validering och provkörning.

  • Skagerrakbanan öppnar för kommersiell trafik den 10 december 2030.

 • 2031

  • Skagerrakbanan är i full drift i 60 år.

  • Därefter reinvestering och ytterligare 60 års driftstid.